Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Gwobrau

Caiff pob ysgol ei chynnwys mewn raffl ddyddiol i ennill gwobrau os bydd dros 15% o’ch ysgol yn beicio, yn cerdded neu’n sgwtera ar y diwrnod hwnnw o’r her. Mae’r gwobrau sydd ar gael yn cynnwys ategolion ac offer i helpu eich ysgol i deithio’n iach.

Micro Scooters

Micro Scooters

Diwrnod 1, 5, 6 a 10

Mae ein prif noddwr, Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Big Pedal.

Mae Micro Scooters yn cynnig y gwobrau canlynol:

 • Saith sgwter plentyn ar gyfer saith ysgol ledled y Deyrnas Unedig
 • du sgwter i un ysgol uwchradd
 • hamper o 35 o helmedi, poteli a dalwyr poteli i un ysgol gynradd
 • hamper o 35 o glychau, goleuadau a bagiau i un ysgol gynradd

Yn ogystal, mae Micro Scooters yn rhoi pecyn teulu o ategolion sgwtera i un teulu a phecyn sgwtera oedolion a phlant i deulu arall sy'n ennill cystadleuaeth ffotograff teuluol Big Pedal.

Mae sgwteri Micro Scooters yn adnabyddus am ddiogelwch a chryfder eu cynnyrch. Yn wydn, yn syml ac yn llawn hwyl, mae Micro Scooters yn trawsnewid y ffordd mae plant ac oedolion yn darganfod, mwynhau ac archwilio’r byd.

Goodordering

Goododering

Diwrnod 4 a 9

Ysbrydolwyd bagiau Goodordering gan fagiau ysgol Siapaneaidd y 70au a’r 80au. Dyma fagiau amlbwrpas, ymarferol sy’n berffaith ar gyfer bywyd prysur.

Mae Goodordering yn cynnig:

 • 35 bag coch tywyll i’w roi ar handlenni blae
 • 35 o fagiau poteli

Lansiwyd Goodordering yn 2012, gan lenwi bwlch yn y farchnad ar gyfer bagiau beicio lliwgar, neillryw. Mae’r cwmni’n cynnig amrywiaeth o fagiau unigryw.

Frog Bikes

Frog Bikes

Diwrnod 2

Mae Frog Bikes yn gwneud beicio’n llawn HWYL gyda plant lliwgar, crefftus i blant. Frog Bikes mae’r cwmni yn gwobrwyo ysgol gynradd fuddugol:

 • 3 Frog 52 Beiciau plant lliwgar

Cwmni teuluol yw Frog bikes, sy’n arbenigo mewn fframiau alwminiwm ysgafn a chryf sydd â beicwyr bychain mewn golwg! Mae Frog bikes, enillwyr busnes teuluol y flwyddyn 2017 gan FSB & Worldpay, yn ei gwneud yn haws ac yn fwy cyffrous i feicwyr ifanc gymryd at fod ar ddwy olwyn.

Mae Frog Bikes hefyd yn gweithio gydag ysgolion ac Awdurdodau Lleol i gynnig disgowntiau, cymorth gyda digwyddiadau a mwy. Gallwch ddarganfod mwy yn eu llyfryn partneriaid a tudalennau Partner.

Broxap

Broxap Ltd.

Diwrnod 8

Mae Broxap Ltd. un o ddylunwyr, gwneuthurwyr a gosodwyr parcio beiciau blaenaf y DU.

Broxap yn cynnig cyflenwi rac beiciau neu rac sgwteri lliwgar i ddau ysgol fuddugol. Bydd yr ysgolion buddugol yn gallu dewis lliw eu raciau, er mwyn darparu parcio hwyliog a deniadol ar gyfer sgwteri a beiciau eu disgyblion.

 • rac beiciau, ysgol gallu dewis lliw eu raciau
 • rac sgwteri, ysgol gallu dewis lliw eu raciau

Mae Broxap yn gweithio gydag adrannau Addysg, Awdurdodau Lleol, Penseiri a Chontractwyr ymysg eraill, ac mae’r cwmni yn adnabyddus am ei gynnyrch parcio, cysgodfeydd, standiau a raciau beiciau ledled y DU ers blynyddoedd lawer. Busnes teuluol yw Broxap ac mae’n cynnig nwyddau o safon, wedi’u cyflenwi’n brydlon ac sy’n gweddu i gyllideb y prynwr.

Sustrans Shop

Sustrans Shop

Diwrnod 3 a 7

Bydd Siop Sustrans a thîm Sustrans Big Pedal yn rhannu nifer o wobrau ardderchog. Mae gan Siop Sustrans ddewis eang o fapiau, llyfrau, dillad, ategolion ac anrhegion i’r teulu oll. Mae popeth a gaiff ei brynu yn Siop Sustrans yn cefnogi gwaith Sustrans o wneud cerdded a beicio yn haws i bobl.

 • Bwndel o fandiau arddwrn a botymau ar gyfer pum ysgol
 • Bwndel o boteli, clychau a botymau ar gyfer tair ysgol
 • Digon o wasgodau llachar Sustrans Neo Stars ar gyfer llond dosbarth ar gyfer dwy ysgol gynradd

Mae tîm Sustrans Big Pedal yn edrych ymlaen at roi gwerth dosbarth cyfan (35) o grysau-t Sustrans Big Pedal i un ysgol gynradd fuddugol!

 • Digon o grysau-t Sustrans Big Pedal ar gyfer un ysgol gynradd dosbarth